georgi gradev

БФС и ДК нямали право да налагат наказанията, които отнесоха ЦСКА, Филип Филипов и куп други клубовете

Българският футболен съюз и прилежащата му Дисциплинарна комисия нямат право да налагат наказанията, които отнесоха ЦСКА, изпълнителният директор на „червените“ Филип Филипов, както и други отбори от втора и трета лига и техните представители, които са се явили на конгреса на 18 март. Това твърди специалистът по спортно право Георги Градев, който посъветва футболните клубове да обжалват санкциите.

„Дисциплинарната комисия на БФС няма персонална и материална компетентност да наложи санкции на клубовете и техните представители за участието им в законния конгрес на БФС на 18 март. Наложените санкции са нищожни. Решенията на ДК (административен орган създаден по делегация от закона) са индивидуални административни актове и се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в решението адресат, съответно адресати. Призовавам всички засегнати да обжалват незабавно. Оспорването автоматично спира изпълнението на решението на ДК. Екипът на Димитър Бербатов ще ви помогне да изготвите необходимите жалби“, написа Градев.

„ДК има лична компетентност само над футболисти, клубове, длъжностни и служебни лица в контекста на провежданите футболни срещи (чл. 1 от Дисциплинарния правилник на БФС). Футболните ръководители, представители на клубове в конгреса на БФС, не попадат в обхвата на дефинициите на длъжностни и служебни лица в Дисциплинарния правилник. Следователно ДК няма персонална компетентност да наказва представителите на клубове на конгреса на БФС, нито техните клубове. ДК има право да наказва само във връзка с провежданите срещи за първенства и турнири по футбол в БФС (чл. 1 и чл. 2 от Дисциплинарният правилник). Дисциплинарният правилник не обхваща други прояви в системата на БФС като конгреса. Следователно ДК няма материална компетентност да наказва клубовете и техните представители за участието им в законния конгрес на БФС на 18 март“, допълни още той.

„Като лицензирана спортна организация, БФС не може да регулира и да се меси в икономическата независимост и правото на назначаване на работа на други юридически лица, още по-малко да ограничава конституционното право на труд на физически лица. Затова не съществува първична правна уредба в закона, която да позволява на БФС (сдружение с нестопанска цел в обществена полза) да забранява на ръководители или представители на други сдружения или дружества да упражняват конституционно гарантираното им право на труд. БФС може само да забрани участието на такива лица в провежданите срещи за първенства и турнири по футбол в системата на БФС“, поясни Георги Градев.

„Дисциплинарният правилник не предвижда възможност за ДК да наложи на физическо лице забрана за изпълняване на функции за определен период от време, въпреки че такава санкция е предвидена в Устава на БФС, нито право за обвиняемия на обжалване на такова наказание пред Апелативната комисия. Това само потвърждава, че ДК няма материална компетентност да наложи такова наказание на представителите на клубовете на конгреса на БФС. Съгласно чл. 49, т. 16 от Устава на БФС, това материално право принадлежи изключително на ИК на БФС“, завършва специалистът по спортно право.

Leave a reply